Στην Κατερίνη.

“Με τη δύναμη της συμμετοχής οι κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της περιφέρειας μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της περιοχής τους. Να γίνουν οι ίδιοι κυρίαρχοι στην ευημερία του τόπου τους.” – Γιώργος Α. Παπανδρέου

Στην Κατερίνη. Read More »