Γιώργος Α. Παπανδρέου

Βόλος

Στο Βόλο.

Λένε κάποιοι ότι δεν είναι η ώρα, να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, ότι δεν αφορούν τον μέσο ψηφοφόρο. Όταν μιλούσα για πράσινη ανάπτυξη απαντούσαν σκωπτικά με τα «Πράσινα Άλογα», ή όταν μιλούσα για ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών, έλεγαν με αβάσταχτη ελαφρότητα: «ο Γιώργος ασχολείται πάλι με τα δικά του».

Στο Βόλο. Read More »