Στο Βελεστίνο.

Από το Βελεστίνο του Ρήγα, οι ιδέες του οποίου πυροδότησαν το επαναστατικό πάθος, μέχρι την Καρδίτσα, πυροδοτούμε την κοινωνία με το πάθος για αλλαγή #pamemprosta #Βελεστινο #Καρδιτσα Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Γιώργου Α. Παπανδρέου στο ιστορικό Βελεστίνο.

Στο Βελεστίνο. Read More »