Γιώργος Α. Παπανδρέου

Χαιρετισμός Γιώργου Α. Παπανδρέου στην έκθεση PatrasIQ 2023

Την 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras innovation Quest- Patras IQ επισκέφθηκε ο βουλευτής Αχαΐας και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, απευθύνοντας χαιρετισμό στα εγκαίνια της:

Αγαπητές φίλες,
Αγαπητοί φίλοι,

Χαρά μου ιδιαίτερη που βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί σας, στο πλαίσιο της 8ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Patras Innovation Quest – Patras IQ.

Μιας έκθεσης που από το 2012 συνέβαλε καθοριστικά ώστε να αποτελέσει κοινή συνείδηση – για όλους μας – η ανάγκη συνεργειών που θα συνεισφέρουν ώστε να καταστεί ο τόπος μας, κόμβος καινοτομίας, έρευνας και υγιών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα από το νέο επιστημονικό μας δυναμικό.

Συνέργειες, που θα πρέπει να γίνουν πράξη παντού.

Αλλάζοντας το παράδειγμα διακυβέρνησης.

Αντί να χειραγωγούμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, – μέσα από συγκεντρωτικές και πελατειακές εξαρτήσεις – αντί να αναπαράγουμε τον παραγοντισμό και μια οικονομία παρασιτική – ας απελευθερώσουμε παραγωγικές δυνάμεις δίνοντας χώρο, ρόλο και φωνή στις δημιουργικές δυνάμεις των νέων μας.

Κατανοώντας ότι οι έννοιες της συνεργασίας, των αποκεντρωμένων δικτύων, της έρευνας και της καινοτομίας, είναι βασικά συστατικά στοιχεία μιας προοδευτικής πορείας για τη χώρα.

Προϋπόθεση βέβαια είναι η επένδυση σε μια άλλη παιδεία, εργαστήρι κριτικής σκέψης, δημοκρατικής, που ανοίγει ορίζοντες και υφαίνει την κοινωνική συνοχή μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό στην άλλη άποψη. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε μια κοινωνία που μπορεί να απαντά και να αξιοποιεί τιςαέναες αλλαγές. Μόνο έτσι μπορούμε να εμπεδώσουμε και αξιοποιήσουμε με πρωτοποριακό τρόπο τη συλλογική σοφία και τη δημιουργικότητα του λαού μας.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Και μια ακόμα προϋπόθεση, να αλλάξει μια απαρχαιωμένη αρνητική αντίληψη για την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Αντιθέτως πρέπει να αποτελεί για την χώρα αλλά και για την περιοχή μας προτεραιότητα.

Συντάσσομαι με αυτούς που πιστεύουν ότι η χώρα μας έχει όλα τα εχέγγυα για να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στο νέο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας.

Να γίνει περιφερειακός πόλος.

Αξιοποιώντας τα συγκριτικά της υλικά και άυλα πλεονεκτήματα.

Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Χρηματοδοτώντας νεοφυείς εταιρίες.

Χρησιμοποιώντας και τη τεχνική των μικροπιστώσεων σε μια νέα εκτεταμένη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς χρηματοδοτήσεων.

Δίνοντας προτεραιότητα στα έξυπνα δίκτυα και την ολοκλήρωση των υποδομών, που απαιτεί η νέα γενιά για να εκφράσει τη δημιουργικότητά της.

Ενισχύοντας τις συνέργειες, βλέποντας ως διέξοδο τα οικοσυστήματα των επιχειρήσεων. Κάτι που η περιοχή έχει αναδείξει πρώτη.

Δίνοντας το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και αν αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί, οφείλουμε να εξετάσουμε άλλες τεχνικές.

Με διαφάνεια πάντα και καθαρή στόχευση.

Σε αυτούς που παράγουν, που καινοτομούν, που διαχέουν και μεταφέρουν τη γνώση από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα στην παραγωγή.

Προσανατολισμένοι στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, κάνοντας την χώρα ένα μεγάλο hub και παιδείας και έρευνας για όλες τις δραστηριότητες, με έμφαση στην υγεία, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ανάπτυξη, τη δημιουργική βιομηχανία και τη ψηφιοποίηση.

Αλλά και με βαθιά δημοκρατική ευαισθησία των ηθικών διλημμάτων που φέρνει η νέα τεχνολογική και ψηφιακή εποχή.

Η Ελλάδα αλλά και την περιοχή μας ας γίνει προορισμός και μαγνήτης έξυπνων και καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων, περιορίζοντας δραστικά τη «γραφειοκρατία» – συμβατική καιδυστυχώς ψηφιακή – που σιγά σιγά μας ταλαιπωρεί – και συνεισφέροντας πραγματικά στην επιστροφή των επιστημόνων μας που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της βαθιάς κρίσης.

Μπορούμε πολύ καλύτερα να αξιοποιούμε σοβαρές υποδομές, όπως τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα αλλά και τις υφιστάμενες δομές δικτυώσεων.

Έτσι θα αναδείξουμε και τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξαν στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπωςσε τομείς της κυκλικής οικονομίας, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της ενέργειας, και πολλών άλλων που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας οικονομίαςβιώσιμης, προσανατολισμένης στο μέλλον, σε κλάδους με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.

Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, ορθολογικά, με διαφάνεια,κατανέμοντας τους πόρους που διαθέτουμε με πραγματική διαβούλευση.

Μπορούμε παράλληλα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, όχι μόνο να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και σε νέες βιώσιμες και ποιοτικές δουλειές, αλλά να αντιμετωπίσουμε και την καρδιά του λεγόμενου ελληνικού προβλήματος.

Αν υπάρξει πολιτική βούληση μπορούμε να συγκρουστούμε με τις πολυδαίδαλες και πελατειακές γραφειοκρατικές διαδικασίες στο δημόσιο, αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία που θα άλλαζαν δραστικά την καθημερινή του σχέση του πολίτη με την πολιτεία.

Μια τεχνολογία εργαλεία της που πρώτο – θα συμβάλλουν στην συνεχή δημοκρατική διαβούλευση στη συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση πολιτικής, αλλά και στην δίκαιη συμπερίληψη όλων στους καρπούς της ανάπτυξης – δηλαδή σε μια κοινωνία ισότητας και συνοχής.

Φίλες και φίλοι,

Η καινοτομία έχει τα συν και τα πλην.

Η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανατρέψει την αγορά εργασίας.

Αυτός όμως είναι ένας ακόμα λόγος να γίνουμε πρωτοπόροι, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε εφαρμογές, έρευνα και πολιτικές που θα συνάδουν με τα ελληνικά πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας, σε μια παγκόσμια αγορά.

Η Ελλάδα της ποιότητας, της καινοτομίας και της δικαιοσύνης είναι ο δύσκολος τελικός στόχος.

Και εσείς δείχνετε ότι μπορούμε.

Δημιουργώντας την Ελλάδα που μας πρέπει.

Που αξίζει στις επόμενες γενιές.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *