- Γιώργος Α. Παπανδρέου - https://papandreou.gr -

Είναι η Δημοκρατία το ουσιαστικό διακύβευμα;

Η Δημοκρατία αποτέλεσε την πολιτική καινοτομία που απελευθέρωσε τους πολίτες από το φόβο του κάθε τυράννου, μονάρχη, των δογμάτων. Υπήρξε η συλλογική απάντηση των πολιτών στη φυσική ροπή των δυνατών να συγκεντρώνουν και να μεγιστοποιούν την εξουσία και τον πλούτο τους. Σήμερα, που παντοδύναμες αγορές και οικονομικά κέντρα απειλούν τις κοινωνικές, συλλογικές κατακτήσεις, η Δημοκρατία είναι και πάλι το ουσιαστικό διακύβευμα, μιας και η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων είναι συνεχώς και μικρότερη.

  1. Σε ποιους τομείς της σύγχρονης πραγματικότητας θεωρείτε πως υπάρχει σήμερα έλλειμμα Δημοκρατίας;
  2. Με ποιους τρόπους θεωρείτε πως θα μπορούσε, σήμερα, να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;

 

*photo by suxsieq [1].