Γιώργος Α. Παπανδρέου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΒΕΣΝΑ

Συναντήθηκα με τη νέα Διοίκηση της ΟΕΒΕΣΝΑ για μια σειρά από σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται εκτός των άλλων και με την ακρίβεια που αφορά τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, αλλά και τους καταναλωτές. Προβλήματα που σχετίζονται με την εκρηκτική αύξηση τιμών των πρώτων υλών αλλά και του εξοπλισμού που πολλές φορές απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό τους, πέραν της τεράστιας αύξησης του κόστους της ενέργειας που επιβαρύνει σημαντικά τη δυνατότητα βιώσιμης λειτουργίας τους. Προβλήματα που απαιτούσαν τολμηρές παρεμβάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που όμως, δεν πραγματοποιήθηκαν.

Και επιπλέον, απαιτούσαν ολοκληρωμένο και μακροχρόνιο σχεδιασμό, με παρεμβάσεις που αφορούν σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Δράσεις που θα περιόριζαν τις επιπτώσεις τις ακρίβειας και για τους πολίτες της χώρας. 

Παρεμβάσεις τελικά, που θα συνέβαλαν και στον περιορισμό της κλιματικής κρίσης. Είχα προηγουμένως συνάντηση με Προέδρους Κοινοτήτων στο Ρίο για την χρόνια διάβρωση της ακτογραμμής και την  αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Επιπτώσεις και αυτές της κλιματικής αλλαγής και που θα συνεχίσουν να εντείνονται. Και απαιτούν τη συστράτευση όλων μας.Των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της αυτοδιοίκησης, της συντεταγμένης πολιτείας.