Γιώργος Α. Παπανδρέου

Συνέντευξη στο Euronews για Ουκρανία – Ευρώπη – Ελλάδα.