Γιώργος Α. Παπανδρέου

Συνάντηση μου με τις Διοικήσεις της Συνεταιριστικής Βιομηχανίας Γάλακτος Πατρών «Πρώτο» και της εταιρίας αγροδιατροφής «Rezos Brand»

Στην ανάγκη σύνταξης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου προστασίας του μικρού παραγωγού, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ντόπιου προϊόντος αναφέρθηκα κατά τη διάρκεια της συνάντησης μου με τις Διοικήσεις της Συνεταιριστικής Βιομηχανίας Γάλακτος Πατρών «Πρώτο» καθώς και της εταιρίας αγροδιατροφής «Rezos Brand», με εξειδίκευση στις υπερτροφές και λειτουργικά τρόφιμα στην Αχαΐα.

Οι συνεταιρισμοί είναι κρίσιμοι για την τοπική οικονομία της περιοχής, την προστασία του παραγωγού από τους λίγους και συνακόλουθα την προστασία του καταναλωτή και της χώρας.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *