Γιώργος Α. Παπανδρέου

Στη Βέροια.

Η καρδιά της παράταξης σήμερα χτυπά στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Βέροια, στον πολυχώρο ΕΛΙΑ με υποστηρικτές του Γιώργου Α. Παπανδρέου.