Γιώργος Α. Παπανδρέου

Με αφορμή τις αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις και κακόβουλα λογισμικά

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εντεινόμενη προσπάθεια παραβίασης της ιδιωτικότητας των πολιτών, ιδιαίτερα δε πολιτικών, δημοσιογράφων και προσώπων σε θέσεις ευθύνης. Το φαινόμενο αυτό, συναντάται πλέον σε πολλές χώρες και έχει συζητηθεί εκτενώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Με αφορμή συνεπώς, και όλα όσα αποκαλύφθηκαν για τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator και στη χώρα μας, είναι απολύτως απαραίτητο να αναληφθεί άμεσα πρωτοβουλία, ώστε όχι μόνο να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ασύμμετρων απειλών, αλλά και οι θιγόμενοι να μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση για αυτές τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

Πολύ περισσότερο, που η κυβέρνηση, με ρύθμιση που είχε φέρει στη Βουλή και δυστυχώς ψηφίστηκε, απαγορεύει από την ΑΔΑΕ που είναι και η αρμόδια αρχή, να ενημερώνει εγκύρως ακόμη και τους άμεσα θιγόμενους από τέτοιες πρακτικές.

Το γεγονός αυτό, αποτελεί ουσιαστικά, ευθεία υπονόμευση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και πλήττει την ελευθερία του Τύπου, ενώ από την άλλη, «επιτρέπει» τη χειραγώγηση πολιτών, πολιτικών κομμάτων, θεσμών και του Τύπου.

Είναι απαραίτητη, για τη θωράκιση της δημοκρατίας, αλλά και για την αποφυγή ρυθμίσεων που αφήνουν ατιμώρητες τέτοιες απαράδεκτες και επικίνδυνες πρακτικές, η άμεση εισαγωγή ρυθμίσεων που εμπεδώνουν τη πλήρη διαφάνεια και σε αυτόν τον χώρο, και μάλιστα, παράλληλα με την άρση όλων των νομοθετημάτων που πέρασαν με το πρόσχημα των εκτάκτων συνθηκών, όπως της πανδημίας.

Επίσης, θα πρέπει άμεσα να διερευνηθεί η καταγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, όπως και όλες οι άλλες υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν.