- Γιώργος Α. Παπανδρέου - https://papandreou.gr -

Η Πρότασή μας “ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ”

Ομιλία στη Βουλή

Έχουμε, νέες προκλήσεις στις ανοιχτές οικονομίες, που αντιμετωπίζουν όλες οι σύγχρονες δημοκρατίες. Το κύριο ζήτημα είναι η διασφάλιση της αυτονομίας της πολιτικής. Αυτή η αυτονομία μπορεί να εγγυηθεί μόνο τη διαφάνεια. Διαφάνεια παντού, σε όλο το εύρος της δημόσιας ζωής, και κυρίως στα πεδία που συναντιέται η πολιτική με την οικονομία. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση για να υπερασπίσουμε το πολιτικό σύστημα προς όφελος του δημόσιου κοινωνικού συμφέροντος. Φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς αντιμετωπίζονται σε όλο τον κόσμο, και αντιμετωπίζονται με την ενίσχυση των θεσμών διαφάνειας. Η ταλαιπωρία του πολίτη, επίσης, από τη δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζεται με διαφάνεια. Η καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας απαιτεί διαφάνεια παντού. Η διαφάνεια, ωστόσο απαιτεί ολοκληρωμένο και συνολικό σχέδιο. Σχέδιο κατά της διαφθοράς, συνολικό σχέδιο υπέρ της διαφάνειας.

Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις εντυπωσιασμού, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Είναι ουσιαστικά χωρίς αξία. Υπηρετούν μικροσκοπιμότητες, ή ανακατανομές μεριδίων και εξουσιών. Αναλαμβάνουμε, λοιπόν, σήμερα , την πρωτοβουλία, και θεωρώ ότι αναλαμβάνουμε όλοι μας τη δέσμευση, να προτείνουμε ένα συνολικό σχέδιο για την διαφάνεια, παντού.

Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος κανενός. Εξοπλισμένοι εμείς, το ΠΑΣΟΚ, με τα συμπεράσματά μας, συμπεράσματα από τυχόν λάθη ή παραλείψεις του παρελθόντος, αλλά με την ισχυρή βούληση για το σήμερα και το μέλλον, διακηρύσσουμε ότι η νέα εποχή που επαγγελλόμαστε ως Κίνημα, θα είναι πρώτα απ’ όλα η εποχή μιας ποιοτικά ανώτερης δημοκρατίας

Η πρόταση που καταθέτω σήμερα αφορά όλο το εύρος των θεμάτων της διαφάνειας. Πιστεύω ότι, διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών και τους δημόσιους πόρους. Αλλά είναι και πρόκληση προς το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων σε κάθε πολίτη για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο. Μάλιστα, ενόψει του Συνεδρίου μας, θα είναι και αυτό στο επίκεντρο και στις προτεραιότητές μας, αλλά θα έλεγα και στα επόμενα δύο χρόνια, ενόψει των τοπικών και νομαρχιακών εκλογών. Μέσα από τις εκλογές αυτές θεωρούμε ότι, θα πρέπει να υπάρξει πρόταση τομής για το ρόλο του κράτους, και της σχέσης κράτους – πολίτη με την αποκέντρωση. Το θέμα της διαφάνειας θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να καταθέσω εν συντομία τις προτάσεις και τις αρχές, οι οποίες, βεβαίως, θέλω να είναι και θέματα διαλόγου και εντός του Κινήματός μας:

Πρώτον, τη διαμόρφωση ισχυρών, αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου όλων των δημοσίων προμηθειών και των δημοσίων έργων.

Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αρκεί. Ιδιαίτερα για τις μεγάλες προμήθειες, η δημιουργία ειδικού τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορεί να είναι η πρόσφορη λύση. Το ειδικό αυτό τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έχει ως αποστολή να εξασφαλίζει ότι, κάθε προμήθεια και δημόσιο έργο προκηρύσσονται και μετά ανατίθενται μέσα σε καθεστώς διαφάνειας, και με τήρηση κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και της νομιμότητας.

Οι έλεγχοι αφορούν τόσο τη φάση της προκήρυξης του διαγωνισμού, όσο και τη φάση της κατακύρωσης του έργου, ή της προμήθειας.

Για να εκπληρώσει την αποστολή της το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στελεχώνεται με επαρκές επιστημονικό προσωπικό δυναμικό υψηλού επιπέδου, και εμπειρογνώμονες, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

Δεύτερον, την όσο δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή της Βουλής – εκεί θα υπάρξει διαφάνεια προς τον πολίτη – σε όλη τη διαδικασία ελέγχου των μεγάλων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των εξοπλιστικών δαπανών που πρέπει να περάσουν και αυτές από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτό θα ακολουθήσουμε πρακτικές και άλλων Κοινοβουλίων, όπως βεβαίως και της Κύπρου.

Τρίτον, τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που να αποτρέπει αφενός το μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό έλεγχο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και να διασφαλίζει αφετέρου τον υγιή ανταγωνισμό στη σχετική αγορά. Είναι η αρχή την οποία οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν για να διασφαλίσουν, ακριβώς, τη διαφάνεια, και την αντιμετώπιση μιας μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής λειτουργίας.

Η συγκέντρωση ισχύος στον ευαίσθητο αυτό τομέα, μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο του δημοκρατικού μας συστήματος. Με την πρόβλεψη συγκεκριμένων και μετρήσιμων κριτηρίων, όπως είναι η πρόβλεψη π.χ. για ανώτατα επιτρεπόμενα όρια μεριδίων στην αγορά, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ομαλού και υγιούς ανταγωνισμού.

Το ολοκληρωμένο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να παρέχει ισχυρές εξουσιοδοτήσεις ελέγχου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

Τέταρτον, τον έλεγχο του λεγόμενου πολιτικού χρήματος και την εξυγίανση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Θέμα που πολλές φορές, βεβαίως, έχουμε συζητήσει, αλλά η χρηματοδότηση των κομμάτων οφείλει να προέρχεται από εμφανείς πηγές και μόνον, και οφείλουμε να πείθουμε γι’ αυτό, και να ελεγχόμαστε αυστηρά γι’ αυτό.

Υπάρχουν οι συνδρομές των μελών μας, των φίλων μας που ενισχύουν τις λειτουργίες του κόμματος. Αλλά πρέπει να είναι πάντα απολύτως ονομαστικοποιημένες, και να διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν πραγματικά. Εννοώ ότι πρέπει να συζητήσουμε τη δυνατότητα πλήρους δημοσιοποίησης, ως μία ακόμα δικλείδα ασφαλείας.

Υπάρχει η δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων που είναι σήμερα στο 0,022% του κρατικού προϋπολογισμού. Προφανώς πρέπει να αυξηθεί για να βοηθήσει την αυτονομία των κομμάτων. Απαιτούνται, επίσης, ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν ιδίως τη χρήση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου. Υπάρχουν ρυθμίσεις που και εμείς προωθήσαμε κατά τη διάρκεια της δικιάς μας Κυβέρνησης. Θέματα που μπορούν να ενισχυθούν και πέραν των προεκλογικών περιόδων.

Πέμπτον, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, αυξημένου ρόλου και ισχύος. Η επιλογή των μελών του πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητη από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. Η επιλογή τους πρέπει να γίνεται με κλήρωση από έναν διευρυμένο πίνακα προσωπικοτήτων με κύρος και γνώσεις, με την τελική απόφαση, βεβαίως, στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Συντάγματος.

Έκτον, τον έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες», των πολιτικών, και όσων άλλων υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση αυτή, έτσι ώστε να είναι πραγματικός. Ένας έλεγχος που μπορεί να είναι και δειγματοληπτικός και εξονυχιστικός.

Έβδομον, ανοιχτό και διαρκές μέτωπο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στη δημόσια ζωή της χώρας μας πρόβλημα δεν συνιστά μόνο η διαπλοκή, όπως ονομάζεται. Υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στις λειτουργίες του κράτους σε σχέση με τον ίδιο τον πολίτη. Κατάχρηση εξουσίας, προσπορισμό παράνομου ιδιωτικού οφέλους, τα οποία πρέπει να παταχθούν. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε, ως δημοκρατία, την δωροδοκία, την δωροληψία, την απάτη, την ανεντιμότητα.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί πρώτα απ’ όλα να σηματοδοτηθεί από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας η αυστηρή πειθαρχία στη διαχείριση των δημόσιων πόρων, η τήρηση κανόνων, η παραδειγματική τιμωρία των παραβατών.

Σε περίπτωση αδράνειας των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου στη δημόσια διοίκηση πρέπει να οπλιστεί, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης με τη δυνατότητα να ασκεί ίδιες και ισχυρές πειθαρχικές δικαιοδοσίες.

Απαιτούνται όμως και θεσμικά μέτρα, όπως η διαμόρφωση αντικειμενικών κριτηρίων και διαδικασιών σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, αν θέλετε ένα είδος ISO της δημόσιας διοίκησης, με εξειδίκευση ευθύνης σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο. Έτσι ώστε να υπάρχει ακριβώς περιγραφή καθηκόντων, μεταγενέστερος έλεγχος επιδόσεων από εξωτερικούς προς την δημόσια διοίκηση ελεγκτές. Όλα αυτά βεβαίως σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης.

Τέλος, όγδοο, την καθιέρωση μόνιμης υπερκομματικής διαβούλευσης στα όρια μιας εθνικής επιτροπής κύρους, με αυξημένη τεχνογνωσία, η οποία υπό την προεδρία προσώπου με εθνικό κύρος, ένα πρόσωπο όπως π.χ. ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα υποβάλει μια πρόταση προς το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, κάνοντας χρήση και της δημόσιας διαβούλευσης.

Πρόκειται για μια συντεταγμένη και ολοκληρωμένη πρόταση υπέρ της διαφάνειας, παντού. Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αποτελεσματική, μόνιμη αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. Μια τέτοια πρόταση, προφανώς θα έχει την ολόπλευρη υποστήριξή μας και υπερψήφισή της στο κοινοβουλευτικό επίπεδο.