Γιώργος Α. Παπανδρέου

Η κατάσταση κίνδυνου που κήρυξε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας δεν πρέπει να αποδυναμώσει τον πολιτικό διάλογο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Έχοντας ολοκληρώσει την επίσκεψη εργασίας στην Ουγγαρία, οι εισηγητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χώρα αυτή, μαζί με τον Έρικ Κρος, υπογραμμίσαμε ότι η εξισορρόπηση των εξουσιών και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχουν κρίσιμη σημασία σε εποχές κρίσης.

Ο λαός της Ουγγαρίας αντιμετώπισε με πνεύμα αλληλεγγύης τη μαζική άφιξη προσφύγων από την Ουκρανία. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο τροποποίησε το Σύνταγμα στις 24 Μαΐου του 2022, έτσι ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση κινδύνου «σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, πολέμου ή ανθρωπιστικής καταστροφής σε γειτονική χώρα» και να έχει τη δυνατότητα να κυβερνά με διατάγματα.

Η απόφαση αυτή, δημιούργησε προβληματισμό και ανησυχίες ως προς τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Ουγγαρίας, με δεδομένο ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο μετά τις γενικές εκλογές του 2022.

Σε περιόδους κρίσης ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η πολιτική διαβούλευση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και για τα θέματα που άπτονται του προϋπολογισμού και η ισορροπία των εξουσιών, έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Κατά συνέπεια, η επίκληση της κατάσταση κινδύνου θα πρέπει να περιοριστεί σε μέτρα που αφορούν αποκλειστικά τις συνέπειες του πολέμου και να μην αποδυναμώσει τον πολιτικό διάλογο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Δείτε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο του Συμβουλίου της Ευρώπης :

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpace.coe.int%2Fen%2Fnews%2F8746%2Fnewly-declared-state-of-danger-in-hungary-should-not-weaken-political-dialogue-and-parliamentary-oversight-say-pace-co-rapporteurs&data=05%7C01%7C%7C0c0f3babe6e44c43639208da510a315b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637911401452551390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f64OKj%2FypcNOqxKqJVZj4TBe9l9d9owx9rHjPG0Mw4Y%3D&reserved=0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *