Γιώργος Α. Παπανδρέου

Επίσκεψη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Επισκέφθηκα σήμερα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όπου και συναντήθηκα με την Διευθύντρια κα Αναστασία Κουμούση.

Περιηγήθηκα στο ιστορικό κέντρο της πόλης και είχα αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των έργων ανάπλασης καθώς και των εργασιών συντήρησης του συνόλου των μνημείων της Αχαΐας.

Εξέφρασα την άποψη, ότι η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής είναι αναγκαία για την διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού.

Η βιώσιμη διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, σε συνδυασμό με την οραματική αξιοποίηση των πόρων και την ανάδειξη νέων τεχνολογιών, αποτελεί μοναδική ευκαιρία εμπλουτισμού της αξίας της πόλης μας αλλά και ευρύτερα της Αχαΐας.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *