Γιώργος Α. Παπανδρέου

Επέτειος ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.

«20 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ένα σημαντικό επίτευγμα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σημίτη, που θα αναδειχθεί πλήρως με την προσδοκούμενη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Το κόστος της καθυστέρησης πολιτικών προς αυτήν την κατεύθυνση, ανέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και χρειάστηκε η υγειονομική κρίση της πανδημίας για να υιοθετηθούν κρίσιμα εργαλεία, όπως τα ευρωομόλογα.

Σημαντικός στόχος της υιοθέτησης του Ευρώ ήταν η Ελλάδα να έχει θέση στο κέντρο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα, με δική μας ενεργό και ουσιαστική εμπλοκή στη συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης.

Μέλλον που θα καθοριστεί από τη δυνατότητα της οικοδόμησης μιας Ευρώπης με ενιαία προσέγγιση όχι μόνο στις δημοσιονομικές και οικονομικές προκλήσεις αλλά και στα θέματα της κοινωνικής συνοχής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.» – Γιώργος Α. Παπανδρέου

#pamemprosta