Γιώργος Α. Παπανδρέου

Δήλωση μου για την Ημέρα της Ευρώπης.

Η σημερινή Ημέρα της Ευρώπης δεν είναι σαν τις άλλες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη της αυτονομίας της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ενέργεια, την υγεία, τα τρόφιμα, την άμυνα.

Ανέδειξε επίσης, την αδήριτη ανάγκη εμβάθυνσης και βελτίωσης της δημοκρατία μας που δέχεται υβριδικές επιθέσεις από αυταρχικά καθεστώτα και την άκρα δεξιά.

Στόχος δεν πρέπει να είναι μια εσωστρεφής Ευρώπη φρούριο, αλλά μια Ευρώπη δύναμη ειρήνης και πολιτισμού που θα εμπνέει τους πολίτες του κόσμου.

Τα αποτελέσματα της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης δείχνουν ότι, ήρθε η ώρα για μια ευρεία συμμετοχική Συνέλευση που θα φέρει όσες αλλαγές χρειάζονται ώστε το Ευρωπαϊκό όραμα να προχωρήσει δυναμικά στη νέα εποχή.