- George A. Papandreou - http://papandreou.gr/en -

A message of solidarity, pride for Sweden and empathy for the Swedish people

As president of the SI (Socialist International) a message of solidarity, pride for Sweden and empathy for the Swedish people:
“Jag vill uttrycka sympati och medlidande för Svenska Folket, efter den tragiska händelsen i Stockholm. Den spontana kärleksreaktion som blommat runt om i hela Sverige, visar att känslan för demokrati och solidaritet för våra medmänniskor är djupt rotad.”
 
 
Yorgos Papandreou