- Γιώργος Α. Παπανδρέου - http://papandreou.gr -

Ένα Erasmus για την Εργασία

Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη, ειδικά στο Νότο, έχει γίνει δραματικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο κίνδυνος μιας χαμένης γενιάς καταρτισμένων και μορφωμένων νέων αυξάνεται. Το Νοέμβριο του 2012, σε Συνέδριο του Ινστιτούτου Berggruen, στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε τη δημιουργία ενός νέου, πανευρωπαϊκού προγράμματος, στα πρότυπα του δημοφιλούς και πετυχημένου Erasmus, πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Ένα Erasmus για την Εργασία. Η ιδέα είχε θετικό αντίκτυπο και ο Γιώργος Παπανδρέου, σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου Columbia, των ΗΠΑ, παρουσίασαν μια πιο λεπτομερή μελέτη για την εφαρμογή του προγράμματος.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους της Ευρώπης είναι κομβικό ζήτημα με βαθιές συνέπειες στην Κοινωνική και Διαγενεακή Δικαιοσύνη. Ζητούμε την εποικοδομητική σας συμβολή για σχετικά με την ιδέα ενός "Erasmus για την Εργασία”, καθώς και τις ιδέες σας, προτάσεις, τροποποιήσεις και, φυσικά, τις διαφωνίες σας, ώστε να προωθηθεί το σημαντικό αυτό πρόγραμμα.

 

Διαβάστε την σχετική μελέτη: