- Γιώργος Α. Παπανδρέου - http://papandreou.gr -

Σχετικά με την αίτηση της Ένωσης Κεντρώων στη ΣΔ | Γραφείο Γιώργου Α. Παπανδρέου 18.01.2017

Γραφείο Γιώργου Α. Παπανδρέου

Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

    –

Από το Γραφείο του Γιώργου Α. Παπανδρέου, Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η Ένωση Κεντρώων εκδήλωσε ενδιαφέρον να γίνει μέλος στη Σοσιαλιστική Διεθνή και ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της, Βασίλη Λεβέντη, για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Προκειμένου να γίνει μέλος της ΣΔ ένα κόμμα πρέπει να στείλει μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με στοιχεία που αφορούν την οργανωτική του διάταξη και την ιδεολογική του ταυτότητα.

Το ερωτηματολόγιο κατατίθεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας (Ethics Committee) η οποία εξετάζει τον πλήρη φάκελο της αίτησης και κάνει μία εμπεριστατωμένη πρόταση στο Συμβούλιο της ΣΔ.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι εκλεγμένοι και εκτελούν το έργο τους με πλήρη ανεξαρτησία.

Ο Βασίλης Λεβέντης έστειλε στη ΣΔ μια πρώτη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά δεν κατέθεσε το ερωτηματολόγιο που αποτελεί προϋπόθεση για να συζητηθεί η αίτηση του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Κατόπιν έστειλε μία επιστολή προς τον Γραμματέα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς όπου αναφέρει ότι λόγω πρακτικών προβλημάτων επιθυμεί να καθυστερήσει η εξέταση της αίτησης του.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα των πραγμάτων και σε αυτό το σημείο βρίσκεται η αίτηση της ΕΚ.